Podatek PIT

Podatek PIT – prawdy i mity (III).

Osoby pracujące w Polsce wykorzystywać mogę różne formy zatrudnienia, jednak do najbardziej popularnych należą umowa o pracę oraz umowa zlecenie. To właśnie na przykładzie tych dwóch umów chciałbym przedstawić sposób kalkulacji, której dotyczy podatek PIT. Liczne zmiany w regulacjach podatkowych wprowadzone w roku 2022 spowodowały niemały chaos i dezorientację wśród pracowników i pracodawców. Sytuacja wydaje […]

Podatek PIT – prawdy i mity (III). Read More »