klepsydra z pieniędzmi

Płaca minimalna w roku 2024.

Polski rząd oficjalnie opublikował informacje dotyczące tematu – płaca minimalna w roku 2024. Zgodnie z oczekiwaniami wzrost płacy minimalnej jest znaczny i dodatkowo, podobnie jak w roku 2023, nastąpi dwukrotnie w ciągu roku.

I w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2024 minimalne wynagrodzenie wyniesie:

– 4242,00 zł brutto w przypadku umów o pracę.
– 27,7 zł brutto za godzinę w przypadku umów zlecenie.

II w okresie 01.07.2024 – 31.12.2024 wtedy wynagrodzenie minimalne wyniesie z kolei:

– 4300,00 zł brutto dla umów o pracę.
– 28,1 zł brutto dla stawki godzinowej.

tabela z rozpisanymi  stawkami

Dlaczego te informacje są tylko pozornie bardzo dobre?

Każdy przecież cieszy się, kiedy na jego konto wpływa większa ilość środków. Postarajmy się jednak spojrzeć na tą sytuację z nieco szerszej perspektywy, z perspektywy gospodarki rozumianej jako całości życia gospodarczego w kraju. Nie jest tajemnicą, że już w październiku tego roku w Polsce będą mieć miejsce wybory do Sejmu i Senatu. Niestety lwia część działań podejmowanych teraz przez rząd lub tych zapowiadanych na najbliższą przyszłość ma charakter populistyczny. „Kupowanie” głosów wyborców to standardowa praktyka każdych wyborów. Decyzje rządu podejmowane w tym okresie niewiele mają niestety wspólnego z długofalowym interesem kraju. Mają raczej za zadanie przekonanie wyborców do oddania głosu w wyborach na aktualnych decydentów.

Co zatem strasznego w podnoszeniu płacy minimalnej?

Wzrost wynagrodzeń to naturalny proces każdej rozwijającej się gospodarki. Proces ten powinien jednak następować samoczynnie, wynikać z potrzeb i możliwości wolnego rynku pracy. Rynek pracy oparty jest na tych samych prawach popytu i podaży, co rynek wszelkich towarów i usług. Jeśli firmy poszukują pracowników i mają duży problem z ich znalezieniem, muszą podnieść oferowane wynagrodzenia. To jedyny sposób, by przyciągnąć do siebie nowych pracowników. Jeśli poziom bezrobocia w kraju jest wysoki i znalezienie pracownika nie stanowi większego problemu, płace powinny pozostawać na niezmienionym poziomie lub rosnąć w tempie symbolicznym. Taki punkt widzenia, szczególnie w czasach wysokiej inflacji, może wydawać się dosyć kontrowersyjny. Jednak taki właśnie w pełni wolny rynek pracy, bez centralnie narzuconych minimów płacowych, jest najlepszym sposobem na opanowanie wysokiego poziomu inflacji.

Płaca minimalna w polskim porządku prawnym jednak funkcjonuje i na pewno tak pozostanie. Rolą rządu jest jednak jej waloryzacja na racjonalnym poziomie, zbliżonym do możliwości rynkowych. Pozornie wyższe wynagrodzenia są receptą na wyższe ceny towarów i usług. To jednak mylne przekonanie – większa ilość, pochodzącego z wynagrodzeń, pieniądza w obrocie gospodarczym, to prosta droga do dalszego wzrostu cen. W styczniu przyszłego roku osoby najmniej zarabiające ucieszą się z wyższych pensji na swoich kontach bankowych, jednak już kilka miesięcy później zdadzą sobie sprawę, że kolejny silny wzrost cen całkowicie pochłonął wzrosty wynagrodzeń.

Jakie zagrożenia może przynieść płaca minimalna w roku 2024?

Kolejnym negatywnym zjawiskiem związanym ze wzrostem płacy minimalnej jest tzw. spłaszczanie wynagrodzeń. Jest ono szczególnie widoczne w mniejszych miastach, gdzie generalnie zarobki są niższe niż w aglomeracjach. Weźmy za przykład małe miasteczko, w którym ulokowała się duża fabryka. Fabryka stała się głównym pracodawcą w okolicy. Przed otwarciem fabryki w miasteczku panowało duże bezrobocie, dlatego nowa firma pozwoliła sobie zatrudnić większość pracowników na stawkach minimalnych. Osoby z największym doświadczeniem, na bardziej odpowiedzialnych stanowiskach, zarabiały tam o kilkanaście procent więcej. Duży wzrost płacy minimalnej wymusił na firmie wzrost wszystkich wynagrodzeń. Od stycznia całość załogi zarabiać będzie tyle samo, z tym że osoby na niższych stanowiskach otrzymają duże podwyżki, a Ci z większym doświadczeniem – niewielkie. Pracodawcy nie będzie stać na podniesienie wynagrodzeń wszystkich pracowników na, procentowo, takim samym poziomie. Jakie przyniesie to skutki?

Wszyscy pracownicy z miasteczka, niezależnie od swoich kwalifikacji, czy rodzaju stanowiska pracy, otrzymywać będą to samo wynagrodzenie. Brak perspektywy wyższej płacy pozbawi pracowników motywacji do podwyższania własnych umiejętności, edukacji, czy starania się o awans. Po co, skoro niezależnie od kwalifikacji, pensja pozostanie taka sama… Jeśli z perspektywy miasteczka przejdziemy na gospodarkę w skali kraju i rozważymy problem w dłuższym czasie, skutki dla rynku pracy będą bardzo negatywne.

Zagrożenie wyższą inflacją czy spłaszczanie wynagrodzeń to tematy dotyczące bezpośrednio pracowników. Warto jednak wspomnieć również o kosztach pracy ponoszonych przez naszych pracodawców. Znaczący wzrost wynagrodzeń to także znaczący wzrost kosztów związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Większość firm działających w Polsce to małe podmioty, dla których tak duży wzrost kosztów może okazać się nie do udźwignięcia. Ten sam problem dotyczy osób, które prowadzą swoje działalności gospodarcze i współpracują z dużymi firmami w ramach B2B.

Wzrost wypłaty, który powoduje płaca minimalna w roku 2024 do wspomnianych powyżej kwot jest jednak faktem. Do wszystkich procesów gospodarczych warto jednak podejść refleksyjnie i krytycznie, a nadmierny optymizm zastąpić podejściem racjonalnym.

Jesteś ciekawy do czego może się przyczynić wzrost płacy minimalnej w roku 2024? Przeczytaj nasz artykuł o inflacji!
Co z tą inflacją?

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *