Pierwsze kroki w polsce

Nowy kraj, nowa praca, nowe możliwości…Praca na obczyźnie to zwykle duża szansa na poprawę
sytuacji materialnej, ale to też szereg pytań i zagadek, które przed nami stają. W tym artykule
postaramy się odpowiedzieć na pierwsze pytania, jakie zadaje sobie osoba przyjeżdżająca do pracy
w Polsce z zagranicy.

Nowy kraj, nowa praca, nowe możliwości…Praca na obczyźnie to zwykle duża szansa na poprawę
sytuacji materialnej, ale to też szereg pytań i zagadek, które przed nami stają. W tym artykule
postaramy się odpowiedzieć na pierwsze pytania, jakie zadaje sobie osoba przyjeżdżająca do pracy
w Polsce z zagranicy.

Ile zarobię na rękę?
Trzymamy w ręku naszą pierwszą polską umowę zlecenie i próbujemy obliczyć, ile pieniędzy trafi
na nasze konto po przepracowanym miesiącu. W umowie pięknie prezentuje się wysoka stawka
brutto za godzinę pracy, która jednak daleko się ma do wynagrodzenia, jakie osiągniemy „na rękę”.
Skąd taka sytuacja? Stawki prezentowane w umowach, to stawki brutto, które pomniejszone
zostaną o składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatek dochodowy. Pomniejszone
zostaną przez naszego pracodawcę i to on odprowadzi je do odpowiednich urzędów. „Na rękę”
otrzymamy już kwotę netto, czyli stawkę o ok. 20-30% niższą od kwoty brutto.
Czym są te wszystkie obciążenia i jaki jest cel ich opłacania?
Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne odprowadzane są do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych (ZUS). ZUS zabiera dla siebie składkę społeczną, natomiast tą zdrowotną przekazuje
dalej, do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Na składkę społeczną składają się:
– składka emerytalna
Jej odprowadzanie jest obowiązkowe dla każdego pracownika w Polsce. Opłacanie składki
emerytalnej porównać można do lokaty bankowej, na którą każdego miesiąca przelewamy
określoną ilość pieniędzy. Przez cały okres, kiedy jesteśmy aktywni zawodowo, nie możemy
sięgnąć po te pieniądze. Skorzystamy z nich dopiero na emeryturze. ZUS będzie nam wtedy
wypłacał nasze środki co miesiąc, w formie świadczenia emerytalnego.
– składka rentowa
To również obowiązkowa składka dla zleceniobiorców. Opłacanie składki rentowej to jak opłacanie
komercyjnej polisy ubezpieczeniowej – z ubezpieczenia w przyszłości skorzystamy, bądź nie.
Kiedy nasze zdrowie podupadnie i nie będziemy zdolni do wykonywania pracy w ogóle lub gdy
nasze możliwości zarobkowe ograniczone będą częściowo, ZUS wypłaci nam świadczenie rentowe.
Może się zatem zdarzyć, że składkę opłacać będziemy przez całe życie, a rentierem nie staniemy się
nigdy. Nie zapominajmy jednak o naszych kolegach z pracy – być może im renta będzie niezbędna,
a kwota jaką otrzymają z ZUS znacznie przekroczy wartość opłaconych przez nich składek
rentowych. Niesprawiedliwość? Nie, ujmijmy to raczej jako społeczną solidarność.
– składka chorobowa
To składka, którą możemy odprowadzać do ZUS dobrowolnie. Jeśli zależy nam na jak najwyższym
wynagrodzeniu, zrezygnujmy z niej. Pamiętajmy jednak, że problem pojawi się w przypadku
choroby. Jeśli jesteśmy zgłoszeni do ubezpieczenia chorobowego i opłacamy składkę chorobową,
podczas choroby czy pobytu w szpitalu otrzymamy świadczenie L4. Jeśli tej składki nie opłacamy,
tydzień z grypą to tydzień bez wynagrodzenia. To nasza indywidualna decyzja, o której powinniśmy
poinformować naszego zleceniodawcę przed rozpoczęciem pracy.
Jak wspomnieliśmy wyżej, do ZUSu odprowadzana jest również składka zdrowotna, którą ZUS
kieruje do NFZ. Zapewnia nam to ubezpieczenia zdrowotne. Zgłoszenie do ubezpieczenia
zdrowotnego gwarantuje nam swobodny dostęp do opieki medycznej. Nie będziemy musieli płacić
za każdorazową wizytę u lekarza, czy za wyrwanie zęba. Składka zdrowotna opłacana jest
obligatoryjnie.
Kolejnym elementem, który każdego miesiąca obciąża nasze wynagrodzenie, jest podatek
dochodowy (PIT). Zleceniodawca odprowadza PIT co miesiąc do Urzędu Skarbowego. Urzędy
Skarbowe to instytucje rozsiane po całej Polsce, których podstawowym zadaniem jest pobieranie
wszelkiego rodzaju podatków oraz, w razie potrzeby, kontrolowanie płatników, czy podatkowe
kalkulacje wykonują poprawnie. Jeśli chcesz zagłębić się w tematykę PIT, zachęcamy do
przeczytania naszych pozostałych artykułów na ten temat: /linki/

Numer PESEL
Po przyjeździe z pewnością szybko zostaniecie poproszeni o podanie numeru PESEL. PESEL to
indywidualny numer, który powinna posiadać każda osoba mieszkająca i pracująca na terenie
Polski. Wnioskowanie o numer PESEL to jedna z pierwszych czynności, o której powinniśmy
pamiętać po przyjeździe do kraju. Będzie konieczny przy wyliczaniu podatku dochodowego,
podczas wizyty u lekarza, czy podpisywaniu wszelkiego rodzaju umów. Wniosek o nadanie numeru
PESEL złożyć możemy w Urzędzie Gminy. Koordynatorzy Zyx Group są oczywiście skorzy do
pomocy w tym zakresie, także nie musicie martwić się niezrozumiałą biurokracją.

Czym jest EPUAP (profil zaufany)?
Gdy otrzymamy już nasz numer PESEL, warto również pomyśleć o utworzeniu profilu zaufanego
(EPUAP). EPUAP to nic innego jak nasz podpis w postaci elektronicznej. W dobie powszechnej
cyfryzacji staje się on co raz bardziej popularny, a czasem wręcz niezbędny do załatwienia wielu
formalności. Wniosek o EPUAP możemy złożyć online, jednak jego uwierzytelnienia będziemy
musieli dokonać osobiście, w dowolnym urzędzie na terenie kraju. Może to być urząd gminy, czy
urząd skarbowy.
Powyżej przedstawiliśmy tylko garść niezbędnych informacji. Zachęcamy do śledzenia kolejnych
artykułów, gdzie opiszemy już nie tylko pierwsze kroki po przyjeździe, ale też te kolejne.
Powodzenia! 🙂

    Leave a Comment

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *