O nas

Jesteśmy młodą i dynamicznie rozwijającą się Agencją Pracy, która w krótkim czasie osiągnęła świetne wyniki na rynku.

Nasz zespół to grupa profesjonalistów z doświadczeniem zarówno w pracy z klientem, jak i z pracownikiem. Polska jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się rynków na świecie, z dużym zapotrzebowaniem na siłę roboczą. Cieszymy się że możemy wspomagać proces rozwoju polskiego przemysłu, dostarczając pracowników z zagranicy do fabryk w Polsce. Nasz zespół śledzi zmiany w przepisach tak, aby proces rekrutacji i zatrudnienia pracowników spoza Unii Europejskiej przebiegał w pełnej zgodności z przepisami polskiego prawa.

Obecnie rekrutujemy pracowników głównie z terenów Europy Wschodniej, Europy Południowo-Wschodniej i z krajów azjatyckich. Jesteśmy firmą dostarczającą innowacyjne rozwiązania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na terenie Polski. Stawiamy na kompetencje i realizację zamierzonych celów. Znalezienie dobrego pracownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje, obszerną wiedzę oraz doświadczenie zawodowe nie jest łatwym zadaniem. Naszym klientom zapewniamy również: weryfikację kandydatów zgodnie z zapotrzebowaniem, zakwaterowanie pracowników w lokalizacji dogodnej dla pracodawcy, transport z miejsca zamieszkania do miejsca pracy.

Wspieramy proces zarządzania pracownikami, a naszym celem jest pomoc w prowadzeniu własnej działalności poprzez przejęcie wszystkich czynności związanych z rekrutacją personelu, w tym czynnościach administracyjno-prawnych.

Zapewniamy pełną obsługę procesu rekrutacji i selekcji pracowników. To my przeprowadzamy pracowników przez proces zatrudnienia. Legalizujemy pobyt na podstawie oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemca w Urzędzie Pracy, uzyskujemy zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie zatrudnienia w Polsce, uzyskujemy zezwolenie na pracę dla pracowników w Urzędzie Wojewódzkim.

W ramach oferty gwarantujemy naszym pracownikom: ubezpieczenie zdrowotne, aktualne orzeczenia lekarskie o zdolności do podjęcia pracy, przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zameldowanie na pobyt czasowy, przeprowadzamy wszystkie formalności związane z nadaniem numeru PESEL oraz gwarantujemy pełną dyspozycyjność dwujęzycznego koordynatora. Nasi doświadczeni konsultanci chętnie dzielą się swoim wszechstronnym doświadczeniem w zakresie dostosowywania poziomu zatrudnienia do potrzeb naszych klientów – zdobytą podczas współpracy z wiodącymi firmami w Polsce.

Nasi partnerzy