Minimalne wynagrodzenie 2022. Jaka kwota na rękę (netto) dla pracownika?

Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. W przyszłym roku płaca minimalna osiągnie kwotę 3010 zł. Jest to jednak kwota brutto, od której odjąć należy jeszcze składki ZUS oraz podatek PIT. Ile więcej na rękę zarobi pracownik w 2022 roku? Ile wyniesie jego wynagrodzenie netto?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało, że Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w 2022 roku. Jak zmieni się wynagrodzenie minimalne? Będzie ono wyższe niż w 2021 roku. 

Wyższe wnagrodzenie minimalne w 2022 roku

Za sprawą nowego rozporządzenia od stycznia 2022 roku minimalne pensje osiągane na podstawie umowy o pracę wzrosną do poziomu 3010 zł, a stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wyniesie 19,70 zł. To 210 zł więcej, niż aktualnie obowiązująca minimalna pensja (2800 zł), co oznacza wzrost o 7,5 proc. w porównaniu do poprzedniego roku.

Ile zyskają pracownicy w 2022 roku?

Pracownicy zatrudnieni na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę w 2022 roku osiągający kwotę minimalnego wynagrodzenia, zarobią więcej niż w roku bieżącym. Podwyżka wyniesie 210 zł brutto. Ile wyniesie zatem kwota netto, czyli tzw. kwota ,,na rękę” w 2022 roku? Aby ją poznać należy odjąć od kwoty brutto wszystkie składki ZUS społeczne, składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek PIT. Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

Powyższa tabela pokazuje, że choć podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę ma wynieść 210 zł, to pracownicy na rękę otrzymają jedynie 147,89 więcej. Oznacza to, że w skali roku spodziewać się mogą podwyżki w kwocie 1774,68 zł.

Płaca minimalna a program Polskiego Ładu 2022

Rząd pracuje aktualnie nad zmianą przepisów podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Jeżeli program ten wejdzie w życie pracownicy uzyskujący minimalne wynagrodzenie za pracę mogą zyskać dodatkową podwyżkę płacy. Od stycznia wzrosnąć ma bowiem zarówno kwota wolna od podatku, jak i aktualnie obowiązujące progi podatkowe.

Aby ustalić wysokość wynagrodzenia minimalnego netto po zmianach przepisów, skorzystaliśmy z kalkulatora Polskiego Ładu przygotowanego przez resort finansów. Szczegóły przedstawia poniższa tabela: 

Źródło: Opracowanie własne / PIT.pl

Jeżeli w 2022 roku w życie wejdą przepisy Polskiego Ładu w aktualnym, projektowanym stanie pracownicy osiągający minimalne wynagrodzenie w kwocie 3010 zł brutto na przepisach Polskiego Ładu zyskają 154 zł netto, co w skali roku daje podwyżkę rzędu 1848 zł. 

Pracownicy zarabiający inną wysokość wynagrodzenia, a którzy chcą poznać nową wysokość swojej płacy po wprowadzeniu zmian z programu Polski Ład, mogą skorzystać z kalkulatora przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Więcej na ten temat w artykule ,,MF udostępniło kalkulator „Polskiego Ładu”. Kto zyska, a kto straci?”.

Brak regulacji dotyczących szczepień wpływa na firmy. Coraz więcej pracowników na kwarantannach